FLUEFISKERI EFTER GEDDER 

Gedde i gællegreb!
Gode venner har ofte et kælenavn, og blandt mine mange fiskevenner ved alle efterhånden, hvem Naphans er!

Vi fanger dem på fluegrej!

Tilbageblik og udvikling!

På trods af den intensive udnyttelse af naturen, hvor blandt andet overfiskeri, for kortsigtet økonomisk vinding, desværre hører til dagens orden, er gedden en af de få fisk, der stadig holder stand. Gedden klarer rimeligt skærene og kan fortsat reproducere sig, langt de fleste steder hvor der ikke er for stor skarv predation og for højt et fisketryk.

Gedden er en fantastisk og tilgængelig fisk som gerne ta'r fluen! 

Tilgængelig for de fleste

I Danmark er vi så heldige, at langt de fleste af os har et rimeligt geddefiskevand inden for rækkevidde. Det kan være den lille mose, søen, den langsomtflydende å eller den brakke del af vores fjorde og kystområder.

Det er på den baggrund heller ikke særligt overraskende, at netop geddefluefiskeriet de senere år har fået mange nye seriøse udøvere.

Fra spin til flue

Siden starten af 80‘erne har jeg fisket målrettet efter fluegedder. Fiskeriet begyndte i første omgang i Glenstrup Sø og her var det de mange gedder, der måtte lægge bisser og energi til de efterhånden mere og mere specialiserede fluer.

Før var det også blevet til en enkelt gedde på flue i ny og næ, men det var tilfældigt, gedden var en bifangst.

I begyndelsen var vi ganske få der lagde spinnegrejet på hylden for udelukkende at udfordre gedderne med fluer. Første eksperiment og erfaring blev som nævnt indhøstet i Glenstrup Sø - og lidt senere i Gudenåen, hvor fiskeriet foregik dels fra en pram og dels fra land.

steen ulnits gedde

Min gode ven og nabo Steen Ulnite med maj gedde fra Fussing Sø. Vi er tilbage i slutningen af 80'erne.

Snart var vi flere, der var igang

Igennem en årrække havde jeg sammen med vennerne i Randers Fluebinder Laug et par årlige fællesture til søen, hvor det altid blev til en god portion gedder fanget fra land. Vi fiskede gerne i september og oktober, hvor gedderne er i biddet. Vi udnyttede, at rankegrøden faldt og således gjorde småfiskene hjemløse...

 storgedde gudenaa

Steen Thostrup Häggqvist med flot majgedde fra Gudenåen. Gydningen er overstået og appetitten er stor. 

Nye erfaringer

I 90‘erne og i det nye årtusinde blev der udforsket nye vande, nye metoder, fluer og teknikker.

Norge var pludselig andet end laks, for ikke at glemme den svenske østkyst og de stridbare brakvandsgedder, som er i en klasse for sig.

Med internet og facebook og et mere og mere specialiseret udvalg af stænger, liner, forfang og ikke mindst fluebindingsmaterialer blev der for alvor udvekslet ideer og erfaringer.
Rigtige mange danske fluefiskere tog gedden til sig - der er ikke langt fra kystens ørreder til gedderne i åen, søen eller i det brakke vand!

Østersøens klare vand!

Fluefiskeriet efter gedder er forståeligt nok blevet stort, og forklaringen er såre enkel: En del geddevande huser fisk i 10 kilos klassen -  og ofte endnu større individer.

Klart nok og helt berettiget tiltrækker disse muskelbundter sig en større og større del af den voksende skare af fluefiskere, som er på stadig opdagelse efter nye fiskeudfordringer.

Langt de fleste seriøse fluefiskere genudsætter hovedparten af de gedder de fanger. C&R betyder, at en stor del af vores mange geddevande huser fisk i 10 kilos klassen -  og ofte endnu større individer!

Gedden tiltrækker sig helt fortjent en større og større opmærksomhed blandt de mange fluefiskere, som er på stadig opdagelse efter nye fiskeudfordringer.

Ingen burde være i tvivl:  Skulle jeg vælge en fisk, blev det gedden!

Geddefight lars andersen

Lars Andersen, ANDERSON PONTOON fighter en af Østersøens gedder.

Lidt 80'er nostalgi!

Flugfiske i Norden oktober 1985

Vi var nogle stykker der i slutningen af 70'erne begyndte seriøst at fiske målrettet efter gedde på vores fluegrej. Artiklen gennemgår vores første erfaringer med fluer, forfang og grej.

Og fra FISK & FRI 

Lignende