FLUEFISKERI EFTER GEDDER 

Vintergedde far Gudenåen
En rognfyldt vintergedde løftes fri af vandet for et foto. Bemærk også iglerne som specielt om vinteren er hyppige.

Om geddens liv

Fra marts og helt ind i slutningen af maj, gyder gedden!

Det går hårdt for sig under gydningen der foregår fra marts til i slutningen af maj i vores køligste og dybe søer.   
Heldigvis klare gedderne  sig godt - bestanden er stabil, og genudsætning betyder endnu flere storgedder!

Her i området er der rigtigt mange fine geddevande. Bestanden er stabil. Gedderne har en god vækst og opnår de fleste steder en pæn størrelse!

 gedde bidt

Hangedde tydeligt mærket efter gydningen...

Gydetid

Der er stor forskel på hvornår gedderne gyderne. Eksempelvis er det ganske vanligt at opleve gydende gedder helt hen i maj, i vores kølige og dybere søer, som Glenstrup og Fussing. Modsat er det sjældent at møde en rognfyldt majgedde i den lavvandede og mere lune Tange Sø eller Bjerregrav Mose. I Gudenåen er gydningen også normalt overstået i marts og inden udgangen af april.

Selve gydningen foregår i lavvandede vige og gerne i rørsskoven eller over anden vegetation, hvor de store svampelignende plamager af befrugtet gedderogn er godt beskyttet.

Mon ikke de våde enge ved Gudenåen er ideelle til gedderne?

gedderogn siv

Gedderognen "klæber" sig til sivene i det lave vand.

Efter gydningen

De befrugtede æg klækkes normalt efter 12-14 dage, men kan klækkes betydeligt hurtigere hvis vandtemperaturen stiger markant.

Efter klækningen, er de unge gedder 6-8 mm i længden. Geddeynglen holder i den første tid til i vegetationen og kan de første 6 - 10 dage leve af næringen i blommesækken. Når “madpakken” herefter er spist op, gælder det om at få fyldt vommen med insektlarver og snart andet yngel, eller måske en artfælle eller to!

Tilvæksten er meget hurtig. Allerede efter den første måned er ynglen voksen til 40 - 45 mm. Vokseværket fortsætte i samme tempo de første år.

Væksten bremses en smule i forbindelse med kønsmodningen. Ligeledes er væksten meget afhængig af adgangen til fødeemner og vandtemperatur.

Mindre vækst til nordiske gedder 

Væksten er mindre jo længere nordpå vi kommer. Tilsvarende er der registreret en stigende i levealder for de nordligt levende gedder.

Hunnerne vokser hurtigere og bliver markant større end hannerne.

Den forventede levealder for vores hurtigtvoksende sydlige geddebestand kan være så lav som 10-12 år, men levealderen i de langsommere voksende arktiske bestande er så høj som 24-26 år.

Gedde familie

Lignende