FLUEFISKERI EFTER GEDDER 

En sjælden stille dag i "Bredningen" ved Randers.
En sjælden stille dag i "Bredningen" ved Randers.

Dronningborg Bredning

Bynært geddefiskeri

Dronningborg Bredning er beliggende omkring 500 meter øst (nedstrøms)  indsejlingen til Randers. 

Her finder du resterne af det der engang var Gudenåens delta. Det er også her, du på trods af områdets tætte placering på Randers centrum, kan nyde synet af "sort sol" (stæreflokke), lappedykkere, rørhøg og  en jagende fiskeørn. 

På trods af at området juridisk hører under saltvandsfiskeriloven, er fauna og langt mere til ferskvand end til saltvand. 

Udover gedder og aborrer er finder du i Bredningen af  bestand af brasen og rudskaller i rekord størrelse. Ål, sandart, rimte, flire, hork og en enkelt karpe kan du også støde på. 

De fleste steder er bunden sandet og mudret. Fiskeriet foregår fra båd som kan søsættes fra den kommunale ophalerplads der er etableret på sydsiden i Randers yderhavn. Flydering eller pontonbåd kan søsættes ved lystbådehavnen eller fx fra diget der går langs nordsiden. 

 Når det gælder, aborre, gedder, en enkelt sandart er Bredningen er et super brakvandområdet beliggende tæt på byen!

bred henrik leth stor gedde

Når en af de lidt større brakvandsgedder går til fluen udfordres grej og teknik optimalt.

Fiskeriet

Alt efter hvor hurtigt vandet opvarmes, er forårs og forsommerfiskeriet bedst. Efter gydningen og vinteren har gedderne for alvor fået appetit!

Sol, varme og næringsrigt vand skaber ideelle betingelser for den bundfaste vegetation, der i sommer månederne, nogle år, dækker en stor del af de frie vandmasser. 

Vegetationen er et perfekt skjulested årets yngel, der stortrives og udgør føden for rovfisk og fugle. 

Sen sommer når grøden står højt, kan en popper fisket i det frie vand overraske. Jeg er nok heller ikke er den eneste der bliver ophidset når en storgedde nådeløst og med voldsom kraft kaster sig over popperen på overfladen! 

bred john kirsten flydering

Sensommer og efterår

I begyndelsen af september, når grøden er ved at falde som følge af det aftagende lys,  kan den morgenfriske fluefisker opleve stimer af jagende aborrer, ligesom den spejlblanke overflade brydes dramatisk når en gedde har udset sig morgenmaden. 

Scenen kan også være fantastisk når rullende tågebanker kæmper mod den varmende sol. Ikke noget at sige til at man nu glemmer den hektiske by som lægger navn til fjorden!

Gudenåen og den 7-8 meter dybe sejrende findes på sydsiden. Den øvrige del af Bredningen et produktivt lavvandet område som dog kræver båd, pontonbåd eller flyedering!

Som i den øvrige del af Gudenåen, har vandremuslingen har givet klart vand og færre alger. De fluer vi i dag benytter er mere diskrete end tidligere hvor vandet ofte var farvet af alger. 

Fredning 

Bredningen er et brakvandsområde hvor det er saltvandsfiskeriloven der er gældende. 

Selv om kendskabet til brakvandsgeddernes biologi er begrænset, har undersøgelser vist, at deres gydning finder sted i perioden 1. april-15. maj.Fredningen gælder derfor i den periode begge dage inklusive. Det betyder konkret, at alle gedder skal genudsættes. Bedst af alt er det helt at undlade fiskeri efter gedderne i denne periode. 

Det er også værd at nævne, at brakvandsgeddens mindstemål er 50 cm. Også når det gælder de sårbare gedder kan C&R  varmt anbefales!

På http://fredning.fd.dk/

Navn:
Fredet område
Vandløbsnr:
15 11 1
Fredningsperiode:
1. juni - 31. december
Lovgrundlag:
FM bkg.nr. 36 af 19. januar 1998, § 5 (Link)

Altså ikke problemer for Sportsfiskere.

Lidt historiske billeder

bred dobbelt hug

Hanna Bossow elsker at sidde på forsædet i min Anderson dobbeltbåd. Pludselig havde vi begge en gedde på fluen.

bred peter lyngby gedde kajak

Peter Lyngby fra tiden før end han konverterede til pontonbåd.

bred sandart

Inden vandet blev klart som følge af vandremuslingen, fangede vi også sandart i den nedre del af Gudenåen og i Bredningen.

bred stor gedde henrik leth

Fra en forårsdag og en tur i dobbeltbåden. 

Lignende